Πληροφορίες

Έκθεση Χρήστος Φουρίκης
Εγκαίνια: 29. Μαρτίου - 26. Απριλίου 2014
Galerie Terzo
Grolmanstr. 28, 10623 Berlin Charlottenburg
στο πιάνο: Ursula Vryzaki