Πληροφορίες

Απαγγελία
Σάββατο, 19. Οκτωβρίου 2014
στης 19:30
Literaturhaus Berlin, Kaminraum
Fasanenstr. 23, 10719 Berlin-Charlottenburg

Προσκεκλημένος:
Ulf-Dieter Klemm
σε συζήτηση με την
Susan Bindermann