Πληροφορίες

Απαγγελία: Ελληνική πρόσκληση στο Αιγαίο
Δευτέρα, 26 Μαίου 2014
στης 20:00
Berlin Büchertisch
Mehringdamm 51, 2. Hof, 10961 Berlin-Kreuberg

απο και με τον
Andreas Deffner
σε συζήτηση με την
Dr. Michaela Prinzinger