Πληροφορίες

Η ελληνικλή κρίση: πορεία προς το άγνωστο
Σάββατο, 8. Νοεμβρίου 2014
στης 19:15
Literaturhaus Berlin, Kaminraum

Καλεσμένοι:
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
σε συζήτηση με τον
Κώστα Δημακόπουλο