Πληροφορίες

Griechenland Judenfrei
Παρασκευή, 19. Ιουνίου 2015
στης 19:30 Uhr
Literaturhaus Berlin, Kaminraum
Fasanenstr. 23, 10719 Berlin-Charlottenburg

Προσκεκλημένοι:
Christoph U. Schinck-Gustavus
σε συζήτηση με την
Dr. Μαρία Βασσιλικού