Η Σύνταξη

Η συντακτική ομάδα αποτελείται από τέσσερα μέλη:

E-Mail: redaktion[a]exantas.de

Dr. Ulf Dieter Klemm

Γιώργος Λάιος, υπεύθυνος έκδοσης

Φανή – Μαρίνα Παπούλια

Claus Quassowski

Υποστήριξη Σύνταξης: Δήμητρα Σκορδύλη