Η Σύνταξη

Η συντακτική ομάδα αποτελείται από τα εξής μέλη:

Γιώργος Λάιος, υπεύθυνος έκδοση

Dr. Ulf Dieter Klemm

Φανή-Μαρίνα Παπούλια

Claus Quassowski

 

Επικοινωνία: redaktion@exantas.de

 

Το περιοδικό δημοσιεύεται προς το παρόν μόνο σε έντυπη μορφή.
Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής/τρία ή να παραγγείλετε μεμονωμένα 
τεύχη.
Το κάθε τεύχος κοστίζει 7 ευρώ, η συνδρομή 18 ευρώ και περιλαμβάνει δύο τεύχη
συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών (χώρες της ΕΕ 20 ευρώ).

Για την καταχώρηση διαφημίσεων στο περιοδικό συμβουλευτείτε τον τιμοκατάλογο EΞΑΝΤΑΣ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: info@exantas.de